TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLİYOR

04/12/2013

Toyota Boshoku Türkiye, çalışanlarının kariyerini "Gelişim Programı" ile destekliyor. Otomobil koltuk ve iç döşeme parçaları üretiminin önde gelen şirketlerinden Toyota Boshoku Türkiye (TBT), İnsan Kaynakları ve İş Güvenliği Depatmanı önderliğinde ve tüm bölümlerin de desteği ile oluşturduğu "LEAP: Leadership Approach"( Liderlik Gelişimi ) Çalışan Gelişim Programı'nı hayata geçirdi. Toyota Boshoku'nun stratejisi, hedef ve misyonları doğrultusunda ve de şirketin yaklaşımı çerçevesinde geliştirilen ve Toyota Boshoku Türkiye çalışanlarının gelişim ve kariyer planlarını desteklemeyi hedefleyen Çalışan Gelişim Programı, profesyonel eğitimcilerin de desteği ile 2013 Nisan ayı itibari ile başladı. Çalışan Gelişim Programı dahilinde Toyota Boshoku'ya özgü Toyota Boshoku Yaklaşımı, İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı, Toyota Üretim Sistemi, Toyota Boshoku İş Öğretme Yöntemi, Kalite Bilinci ve Maliyet Bilinci gibi şirket için eğitimlerin yanı sıra şirket lider ve yöneticilerinin yönetim kabiliyetlerinin de gelişmesini destekleyen Liderlik Yaklaşımı, Temel Yönetim Becerileri, Etkili İletişim ve Zaman Yönetimi gibi şirket dışı eğitimler de gerçekleştiriliyor. Toyota Boshoku Türkiye Çalışan Gelişim Programı kapsamında Nisan ayından bu yana Prof. Dr. Acar Baltaş tarafından "Liderlik Yaklaşımı", Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu tarafından "İş Yerinde Biz Olmanın Gücü ve Coskusu", Prof Dr. Üstün Dökmen tarafından ise "İşyerinde Kaliteli İletişim ve Yaşama Sevinci" eğitimleri verildi. Çalışan Gelişim Programı eğitimlerinin sonuncusu ise Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu tarafından, Toyota Boshoku Türkiye çalışanlarının ve ailelerinin katılımı ile 30 Kasım 2013 tarihinde sabah saat 09:30’da gerçekleştirildi. TBT bundan sonra da çalışanlarının biryesel kariyerlerini desteklemek, şirketin kurumsal hedeflerini gerçekleştirmek ve topluma katkıda bulunmak amacıyla TBT eğitim faaliyetlerini arttırarak devam edecektir. Toyota Boshoku Corporation ve Toyota Boshoku Türkiye Hakkında Merkezi Aichi Kariya City, Japonya'da bulunan Toyota Boshoku Corporation, 25 ülkede 95'den fazla tesisi (Haziran 2013 sonu itibariyle) ile hizmet vermektedir. 1918 yılında Sakichi Toyoda tarafından kurulan şirket, tekstildeki faaliyet alanını genişleterek, otomotiv iç döşeme sektöründe dünyanın önde gelen tedarikçisi olma kararı almıştır. Toyota Boshoku'ya bağlı olarak, Ekim 1997 yılında kurulan Türkiye'de kurulan Toyota Boshoku Türkiye, otomotiv koltuk ve iç döşeme parçaları alanında Avrupa'nın lider üreticilerindendir.