ÇEVRE POLİTİKAMIZ
ÇEVRE POLİTİKAMIZ  

Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, faaliyet alanımız olan araç içi döşeme parçalarının üretimini gerçekleştirirken çevre yönetim sisteminin gerekliliklerini yerine getirerek bilinçli bir şekilde çevrenin korunması ve topluma katkıda bulunmak amacıyla aşağıda belirtmiş olduğumuz çevre politikamızı oluşturuyoruz: 

  • Ürettiğimiz ürünlerin çevreye karşı etkilerini önceden belirleyip, değerlendirerek; çevre amaç ve hedeflerimizi belirlemek. Bu amaç ve hedeflere ulaşmak, çevrenin korunmasını ve sürekli olarak geliştirilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak
  • Ulusal ve bölgesel kanun hükümleri ile müşterilerimizden gelen çevre ile ilgili düzenlemelere bağlı kalmak
  • Çevre koruma çalışmalarının temelinin, sorunun kaynağına yönelik çözümler üretmek olduğunun bilincinde olarak, proses geliştirme aşamasından bertaraf aşamasına kadarki tüm basamaklarda, çevre koruma prensibini aktif bir şekilde ele almak
  • Kirliliğin önlenmesi, atıkların azaltılması ve çevreye etkilerinin sıfıra indirilmesi için çalışmalar yapmak
  • Doğal kaynaklar ve enerji kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarla çevre bilincine önem veren bir şirket olarak faaliyetimizi sürdürmek
  • Çevre bilincinin geliştirilmesi için şirket çalışanlarımıza, taşeron ve tedarikçilerimize yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek
  • Yerel toplum ile diyaloğa önem vererek, yaşadığımız dünyanın korunmasına yönelik çalışmalara aktif olarak katılıp, işbirliği faaliyetlerinde bulunmak